Nyheter

– Bra med skarp konkurranse om Enova-midlene

– Nå er det klimaeffekten som vil få betydning når det skal bevilges midler, sier statssekretær Mathias Fischer.

«Det erkjennes at sirkulære løsninger og verdikjeder og effektiv ressursbruk, gjennom å bidra til reduserte klimagassutslipp vil være viktig i omstillingen til lavutslippssamfunnet». Dette skrev Klima- og miljødepartementet i tildelingsbrevet til Enova i desember i fjor.

Med den sjette avtalen om forvaltningen av midlene i Klima- og energifondet, ble ikke bare 3,3 milliarder bevilget til Enova for 2021, sirkulær økonomi gjorde også sin entre i avtalen.

LES OGSÅ: Her er den nye Enova-avtalen

– Dette er første gang sirkulære løsninger og behovet for en sirkularitet i økonomien nevnes spesifikt i en avtale med Enova. Det er fordi vi ser utviklingen i markedet, men også et økende behov for å bruke ressurser mer effektivt, sier statssekretær Mathias Fischer (V) i Klima- og miljødepartementet.

Enovas formål er å arbeide for Norges omstilling til lavutslippsamfunnet. Virkemiddelet er å få ny teknologi og nye løsninger ut på markedet, og ifølge statssekretæren har det blitt enda viktigere at disse løsningene også er sirkulære.

– Vi ønsker prosjekter som oppnår flere formål, altså prosjekter som bidrar til energieffektivisering, bedre ressursbruk og gjenbruk av materialer og andre ressurser, sier han.

Et argument for biogass

Fischer mener den nye formuleringen om sirkularitet vil kunne virke positivt for biogass.

– Biogass er helt klar innenfor merkelappen og får nok et lite ekstraargument inn mot Enova, med den ekstra formuleringen om sirkularitet og sirkulærøkonomi, mener han.

Ifølge Fischer har Enova siden 2014 støttet produksjon av biogass med nesten 500 millioner kroner. Likevel har flere biogassaktører følt at biogass har vært lavt prioritert av Enova. Blant annet fordi støtten har gått til de prosjektene som gir mest energi per krone investert. Det forteller Fischer at det nå blir en slutt på.

LES OGSÅ: Disse har fått Enova-støtte de siste 12 månedene

– Vi har ikke et eget måltall for Enova lenger, når det gjelder hvor mye de skal bidra til energieffektivisering. Enova skal nå forholde seg til to måltall, i tillegg til de mer overordnede målene: Det er hvor mye de skal bidra til reduserte klimagassutslipp og hvor mye de skal bidra til å få inn kapital til innovative prosjekter. Det å kunne vise til at man vil redusere utslipp, som å erstatte diesel i tungtransporten, vil kunne gjøre at man får støtte fra Enova, sier han. 

Statssekretæren understreker at det er stor konkurranse om midlene, selv om Enova har fått 3,3 milliarder i budsjettet.

– Og slik skal det også være. Det er mange aktører som jobber hardt med gode innovative klimaprosjekter i Norge, og man ser en ekstremt stor interesse i norsk næringsliv. 

Skal ikke gi politiske føringer for teknologien

Selv om den sirkulære anerkjennelsen kan gi muligheter for biogass, er Fischer klar på at politikken skal holde seg teknologinøytral.

LES OGSÅ: SE WEBSENDINGEN: Slik skal biogassbransjen skape arbeidsplasser.

– Vi gjorde et unntak da valget falt på hydrogen på fergesamband i nord, nettopp for å bidra til den spesifikke teknologiutviklingen hvor Norge har et stort potensiale. Men, i all hovedsak er vårt utgangspunkt at det skal være markedsdrevet hvilke teknologier som vinner frem og blir bygget ut. Samtidig skal vi i størst mulig grad stille krav om lav- og nullutslipp, og gjennom Enova sørge for at det er reduksjon i klimagassutslipp og innovasjon som veier tyngst, understreker han.

Relaterte saker
Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av AB Pluss kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Nyhetsbrev
Beklager, her gikk noe galt. Vennligst prøv igjen.
Takk for påmeldingen! Sjekk innboksen din for bekreftelse.

Få nyhetene rett i innboksen

Abonner på vårt gratis nyhetsbrev!

Siste nytt fra Stage Biogassbransjen

Pia sier noe viktig til folket

Pia Farstad von Hall, Biogass Norge
Pia Farstad von Hall

Her kommer et innlegg fra noen

Ragnhild Borchrevink, Veas
Ragnhild Borchgrevink
Aktuelle artikler fra våre søster-nettsteder