Nyheter
Egil og Uno Andersen i Antec. Foto: Ludvig Gundersen

Strenge krav gjør at gründerbedrifter forsinkes

Antec ble forsinket som følge av at Innovasjon Norge holdt tilbake lån.

Denne uken skrev Biogassbransjen.no at Antec nå bygger biogassanlegg i den kinesiske byen Changsu.  Men veien dit har vært lang. Antec-historien startet i 2009 og først i fjor gikk selskapet med overskudd. Bedriftens eiere etterlyser et smidigere system for støtte og lån til gründerbedrifter, og dessuten anbudsregler som gjør det lettere for nye selskaper å delta i offentlige anbud.

Antec-gründerne lånte penger og satte i gang biogasseventyret på egen hånd. Med unntak av det arbeidet som krevde faglig sertifisering, monterte de sitt aller første biogassanlegg med egne hender.  De har riktignok fått lån hos Innovasjon Norge, men prosessen var krevende. Én følge av dette er at prosjekter har blitt utsatt.

For å få lån, må du ha 50 prosent egenkapital. Hvis du har fått tilskudd og brukt egenkapitalen til et pilotprosjekt som viser at modellen din virker, så skal du til neste trinn. Da krever de igjen 50 prosent egenkapital. Mange gründerbedrifter har brukt opp pengene sine for å komme dit. Da må man ut i markedet og få andre til å tro på prosjektet ditt. Det er fair. Men det gjentar seg: Du må alltid ha 50 prosent, sier CTO Egil Andersen i Antec til Biogassbransjen.no.

Andersen sier videre at når et selskap først har fått lånetilsagn gjennom Innovasjon Norge, må det dokumenteres at økonomien er på stell for å få det utbetalt.

– I og med at vi har budsjetter som fluktuerer mye og at etablering av anlegg kan flytte seg i tid, må vi endre budsjettene underveis. Alle slike endringer følger Innovasjon Norge med på. Hvis det er en ugunstig retning, holder de tilbake pengene selv om du har et godt år.

Nettopp dette skjedde Antec.

– Dette hindret oss i å ansette folk og komme i gang prosjektet. Innovasjon Norge har nå mindre tap enn bankene. Man skulle jo tro Innovasjon Norge skulle tåle større tap enn bankene, nettopp fordi de skal støtte ny teknologi og være i et minefelt. Samtidig har de en bankholdning der man tar pant i eiendom.

Forståelse for gründerne

Innovasjon Norge sier til Biogassbransjen.no at de ikke kan uttale seg om enkeltsaker. Imidlertid kan de på generelt grunnlag forklare hvordan ordningene er innrettet.

– Vi har forståelse for at det kan ta tid å få rigget selskaper og prosjekter på en slik måte at de kvalifiserer for finansiering. Samtidig har vi et ansvar for å benytte fellesskapets midler på best mulig måte, sier avdelingsleder og kredittansvarlig Vidar Dramstad i Innovasjon Norge. – Den risikoen Innovasjon Norge skal adressere er knyttet til markedsimperfeksjoner eller «markedssvikt». Det innebærer at Innovasjon Norge skal bidra til at annen kapital kan utløses for å finansiere verdiskapende innovasjonsprosjekter. De prosjektene og selskapene som innvilges finansiering, må derfor ha en tilstrekkelig robust og balansert finansieringsstruktur samt antatt tilfredsstillende fremtidig gjennomføringsevne.

Innovasjon Norge sier videre når det gjelder risiko for tap på prosjekter, så vil de kunne gi tilskudd som gir riskoavlastning slik at prosjekter kan gjennomføres. Noen vil ikke nå de mål som er satt. Innovasjon Norge bruker derfor ressurser på å bidra til verdiskapende aktivitet.

– I 2019 utgjorde bankenes tap på utlån til norske kunder cirka 0,1 prosent av gjennomsnittlige utlån. Innovasjon Norges tap på utlån var i samme periode cirka 1,2 prosent. Tapene på innovasjonslån, som typisk innvilges til de mest risikofylte prosjektene, utgjorde dette året 4,4 prosent. Totalt bokførte Innovasjon Norge i 2019 tap på 213,5 millioner kroner, sier Dramstad.

Kan ikke delta i offentlige anbud

Ny stortingsmelding: Mer innovasjon

I 2019 kom stortingsmeldingen Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser. Målsetningen er å bidra til innovasjonsvennlige anskaffelser som kan bidra til å finne nye løsninger som er effektive og gir samfunnet besparelser. Samtidig skal innkjøpene ivareta klima.

– Gårsdagens løsninger er ikke tilstrekkelige for dagens og morgendagens utfordringer. Vi må tenke smartere og være mer nyskapende. Derfor er innovative anskaffelser et viktig virkemiddel, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) da stortingsmeldingen ble lagt fram i 2019.

Andersen peker også på at anbudsreglene er innrettet slik at gründerbedriftene stiller svakt.

Andersen sier videre at det er vanskelig for gründerbedrifter å delta i offentlige anbudskonkurranser.

– Du kan ikke ha underskudd i forgående år for å delta. Men vi selger ikke brød eller en vare der vi tar en pris og får et overskudd. Vi bygger og utvikler biogassanlegg. Når man ikke har overskudd, er man med dagens regelverk ikke kvalifiserte til å delta i offentlige anbud. Dermed ekskluderes gründerbedrifter. Sånn bør det ikke være.

Han foreslår at det kan opprettes offentlige garantiordninger i anbudsrunder, som kan trygge innkjøpene. Videre sier at han at kravspesifikasjoner som regel alltid er basert på velprøvde kjente teknologier.

– Når det gjelder biogassanlegg, så gjør disse kravspesifikasjonen basert på gammel teknologi at Antecs nyere teknologi, faller utenfor. Dette er et paradoks når man etterlyser ny teknologi for å løse våre klimautfordringer.

Hos Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), som blant annet er et fagorgan for innkjøpere i offentlig sektor, kjenner de ikke til at det stilles krav om overskudd for å delta i offentlige anbud.

– Det er et ønske om at den som gjennomfører anbud, har økonomisk og kompetansemessig kapasitet til å gjennomføre det, sier seniorrådgiver Odd Olaf Schei i DFØ til Biogassbransjen.no.

Schei sier videre at man i offentlige anbud ser etter nye løsninger og bedre anskaffelser.

– I en kommune kan man for eksempel i stedet for å se etter kjøretøy, heller etterspørre mobilitet.

Men dette til tross. Antec leverer nå anlegg i Båtsfjord, til Renevo på Stord og altså til Kina. De er flere som har tro på teknologien.

– Biogass er den nye oljen, sier Andersen.

Relaterte saker
Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av AB Pluss kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Nyhetsbrev
Beklager, her gikk noe galt. Vennligst prøv igjen.
Takk for påmeldingen! Sjekk innboksen din for bekreftelse.

Få nyhetene rett i innboksen

Abonner på vårt gratis nyhetsbrev!

Siste nytt fra Stage Biogassbransjen

Pia sier noe viktig til folket

Pia Farstad von Hall, Biogass Norge
Pia Farstad von Hall

Her kommer et innlegg fra noen

Ragnhild Borchrevink, Veas
Ragnhild Borchgrevink
Aktuelle artikler fra våre søster-nettsteder