Nyheter
NY DRIVSTOFFTEKNOLOGI: En elektrokjemisk brenselscelle som kan gå på flere typer drivstoff, testet ut hos rederiet Odfjell.
Foto: Odfjell

Skipsnæringen etterspør ren energi

En ny, norskutviklet teknologi som kan utnytte biogass kan bli viktig for skipsfarten, som sliter med store klimagassutslipp. Det kan være godt nytt for Biokraft på Skogn.

INGA RAGNHILD HOLST

Biogassbransjen.no skrev nylig om en ny brenselscelle som fleksibelt kan bruke fornybar energi, inkludert biogass, i skip. Den fungerer omtrent som et batteri der du får ut elektrisitet.

Bak den nye teknologien står shippingselskapet Odfjell, oljeselskapet Lundin, ingeniørselskapet Prototech og teknologileverandøren Wärtsilä. Den nye brenselscellen kan skaleres opp, sier administrerende direktør Bernt Skeie i Prototech til Biogassbransjen.no.

– Skipsnæringen etterspør ren energi. Tanken er at vi så raskt skal som mulig skal fram med teknologien. Vi utvikler en modulbasert brenselcelle som kan oppskaleres som byggeklosser med 500 og 600 kWh til større skip og offshore rigger, sier Skeie.

Skipsfarten bidrar til mer utslipp enn fly

FAKTA: Slik er energimiksen for skip i bestilling ved utgangen av 2017

For skipene som var under bestilling ved utgangen av 2017 er det et vesentlig innslag av lav- og nullutslippsteknologi. Basert på den globale ordreboken estimerer DNV GL (sertifiserings- og rådgivningsselskap for maritim sektor) at det bygges 277 skip som forventes å 27 seile i norske farvann. 16 Av disse er 187 klassifisert som konvensjonelle, mens det er 70 skip med batterier og 13 LNG-drevne skip. I tillegg er det syv hybride batteri- og LNG-skip i bestilling. Dette inkluderer installasjon av batterier på nåværende LNG-drevne skip (retrofit). Totalt utgjør skip med LNG og batterier nesten halvparten av skipene i bestilling.
Kilde: Handlingsplan for grønn skipsfart

I dag går foregår 98 prosent av varetransporten på skip – som i all hovedsak går på fossilt drivstoff. Ifølge Statistisk sentralbyrå stod innenriks sjøfart og fiske for 3,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2018. Til sammenligning stod luftfarten for 1,3 millioner CO2-ekvalenter.

Norsk skipsfart har som mål å bli klimanøytral innen 2050. I Granavold-plattformen har regjeringen satt en ambisjon om å halvere utslippene fra innenriks skipsfart og fiske innen 2030, og å stimulere til null- og lavutslippsløsninger i alle fartøyskategorier. Ambisjonen til FNs sjøfartsorganisasjon er å redusere utslipp fra internasjonal skipsfart med minst 50 prosent innen 2050 fra nivået i 2008, kommer det fram av regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart.

Rederiforbundet mener den nye teknologien kan bidra til å nå nettopp klimamålene, og også skape arbeidsplasser.

– Brenselceller er en spennende type «motorer» som kan bruke ulike typer drivstoff. Skipene kan dermed ta i bruk nye typer drivstoff etter hvert som disse blir tilgjengelige, og veksle mellom ulike typer drivstoff etter hva som er tilgjengelig der de seiler. Denne fleksibiliteten vet vi rederiene trenger inntil de nye drivstoffene blir tilgjengelige over hele verden. I tillegg til brenselceller vil nok vanlige forbrenningsmotorer som kan modifiseres for å bruke nye drivstoff være populære. Om motoren på et ganske ungt skip kan bygges om, vil nok det være en raskere og rimeligere vei til nye drivstoff og lavere utslipp, sier direktør Harald Solberg i Norsk Rederiforbund til Biogassbransjen.no.

Solberg mener denne typen prosjekter er svært viktige for at skipsfarten skal kunne utvikle løsninger som bidrar til å raskt redusere utslipp. På sikt vil skalering av slike løsninger ha stor betydning for at vi kan nå klimamålene, de vil ha forretningsmessig verdi og vil kunne skape arbeidsplasser i Norge.

– Er det andre teknologier som kan erstatte fossilt drivstoff i skipsnæringen som kan være interessante?

– LNG og LBG er begge metan, og motoren merker ikke forskjell på hvor gassen kommer fra. Reduksjonen i CO2 vil naturligvis bli enda større om vi blander inn biogass, avhengig av hva slags råmateriale biogassen kommer fra. Klimaeffekten av biogass kommer jo fra framstillingen, ikke om bord, men biogass og alle andre drivstoff må vurderes i et livssyklusperspektiv. Det er mange spennende løsninger under utvikling. Viktigst av alt, for alle skip, før man velger drivstoff er energieffektivisering. Vi kan ikke sløse med energi. Mange små tiltak som gode skroglinjer, godt bunnstoff, ren propell uten groe og værrutingssystemer som finner ruten med minst sjø og motvind bidrar til dette.

Solberg sier også at han er glad for at regjeringen og energiselskapene Equinor, Shell og Total utvikler karbonfangst- og lagring.

– Dette gjør det mulig å fremstille hydrogen og ammoniakk uten utslipp. Og planer om å spalte vann til hydrogen med ren norsk strøm er også godt nytt.

PROTOTECH: Den nye brenselscellen kan gå på LNG såvel som LBG.
Foto: Prototech

Biokrafts forretningsmodell

Biogassprodusenten Biokraft på Skogn mener at mye av kundemarkedet blir å se til havs.

– Dette er vår forretningsmodell. De funksjonelle markedene for oss, er nettopp de tyngste farkostene: Trailere og skip, sier administrerende direktør Håvard Wollan i Biokraft.

– Vi er enige med European Biogas Association når de sier at forbruket av flytende biogass kommer til å være på 1.100 til 1.200 tWh noen år fram i tid.

Han mener også at brenselscelleteknologien virker spennende.

– Dette er i tråd med veikartbeskrivelsene for grønnere skipsfart. Nå gjenstår det å se om de lykkes med å kommersialisere teknologien, noe vi virkelig håper.

Relaterte saker
Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av AB Pluss kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Nyhetsbrev
Beklager, her gikk noe galt. Vennligst prøv igjen.
Takk for påmeldingen! Sjekk innboksen din for bekreftelse.

Få nyhetene rett i innboksen

Abonner på vårt gratis nyhetsbrev!

Siste nytt fra Stage Biogassbransjen

Pia sier noe viktig til folket

Pia Farstad von Hall, Biogass Norge
Pia Farstad von Hall

Her kommer et innlegg fra noen

Ragnhild Borchrevink, Veas
Ragnhild Borchgrevink
Aktuelle artikler fra våre søster-nettsteder