Nyheter
Administrerende direktør Pål Smits i Lindum.

Pappaen til Lindum

Færre større anlegg som kan behandle flere organiske avfallsfraksjoner og produsere flere produkter, er framtiden sier administrerende direktør Pål Smits i avfallsbehandlingsselskapet Lindum i Drammen.

Her har han vært siden 1997, og han har fortsatt litt å gjøre, sier han. Det er jo «babyen» hans. Den gangen var kompostering det store i avfallsbransjen.

– Vi var tidlig klare for at et biogass og biogjødselanlegg var løsningen, men da lo bransjen og kundene av oss og mente vi var stormannsgale. Men målsetningen var å gjenvinne ressursene i avfallet på en best mulig måte, og da var biogass en del av det, sier Smits til overdog.no/stagebiogassbransjen.

Biogass Norge-leder: – Biogassbransjen kan skape flere arbeidsplasser

Dette er Pål Smits

Født: 1961
Stilling: Administrerende direktør, Lindum
Bakgrunn: Utdannet ingeniør og bedriftsøkonom pluss en del enkeltfag, autorisert styremedlem via Styreforeningen. Før han startet i Lindum i 1997, jobbet han som rådgivende ingeniør i et rådgivningsfirma og ble innleid av Drammen kommune for å jobbe med utviklingen Lindum. Sin første jobb hadde som ingeniør i Skedsmo Kommune.

Biogassanlegget til Lindum ble ferdigstilt i 2012. Lindum har ellers tre forretningsområder. De behandler forurensede masser, biologisk masse og gjenvinner avfall. 

 Disse feltene er i voldsom utvikling og betyr veldig mye for klima og miljø, sier Smits til overdog.no/stagebiogassbransjen. 

– Hva er dine vyer for biogassbransjen?  

– Det er viktig å se anlegg sammen med andre aktiviteter. De store anleggene kan i dag produsere både komprimert og flytende biogass til drivstoff. Men det er ikke sikkert at biogass som drivstoff er det riktige i framtiden. I dag elektrifiserer man busser og det er ikke sikkert at man lenger vil ha behov for biogass som drivstoff. Vi må finne andre bruksområder i tillegg. Produsere varme, eller bruke biogassen i industri som vi ser Norgesgruppen vil gjøre i Vestby. 

Der har Joh. Johannson Kaffe, som selges gjennom Norgesgruppen, erstattet propan med biogass i produksjonen. Smits peker også på Biokraft Skogn i Trøndelag som produserer flytende biodrivstoff av avfall fra fiskeoppdrett, og Norske skog Skogn. 

– Det å finne slike koblinger er spennende. Hvordan biogassanlegg kan kobles til andre næringer for å få gode løsninger for mange, er én av de spennende utfordringene bransjen står overfor.  

I dag utreder man flere steder i Norge om biogassanlegg kan være lønnsomt. Og flere steder skal man i gang med å bygge.

Pål Smits Lindum
Pål Smits er også styreleder i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs

 Det er har nærmest gått inflasjon i dette. Det å bygge flere små, i stedet for færre og større anlegg som kan gi gode miljømessige løsninger og koble til mange andre aktiviteter, kan bli kostbart og mindre miljø- og klimavennlig.   

Fire år etter at Lindum ble etablert, ble det omdannet til aksjeselskap og ble mer markedsrettet og kunne konkurrere på samme vilkår som de privateide konkurrentene. Lindum hadde 641,7 millioner i driftsinntekter i 2019 og driver også Den magiske fabrikken på Sem som er eid av Tønsberg kommune/Greve Biogass. Det offentlige og private må spille lag for å få fram de gode løsningene.

– Det offentlige bør være katalysator for å skape løsninger og legge forholdene til rette for gode miljøløsninger. Det er ikke gitt at markedet får til dette alene. Det offentlige må stille strengere krav til klima og miljø. Vi leverandører er i stand til å tilby bedre løsninger. Men det er samspillet som er viktig.  

Smits er også styreleder i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs. I nettverket Biogass Norge, som faller under denne paraplyen, er det et klart skille mellom biogass og biodiesel, som for eksempel ikke er like framtredende i Sverige.

– Grunnen til det er at i Sverige har man kommet langt med bruk av biogass og de har et vel utbygget nettverk med fyllestasjoner og store fjernvarmenett. Hele infrastrukturen er annerledes. Biogass i Norge er nytt, og vi trenger et eget fokus på det for å kunne øke omfanget. Biogass Norge er etablert med tanke på det som fokus. Biogass og biodiesel er også forskjellige produkter. Biogass er et gjenvinningsprodukt fra ressurser vi må ta vare på, vi produserer ikke noe eget biologisk materiale for å lage det.  

Smits planlegger ingen sorti fra «babyen».

– Det ser ut som jeg har grodd fast her, men jeg føler at jeg kan tilføre mer. Det har vært en voldsom utvikling innenfor området som betyr mye når det gjelder å redusere klimagassutslipp, hindre utlekking av miljøgifter i naturen og gjenvinning av ressurser.  

Relaterte saker
Kommentarer

Bare innloggede medlemmer av AB Pluss kan legge inn kommentarer. Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Nyhetsbrev
Beklager, her gikk noe galt. Vennligst prøv igjen.
Takk for påmeldingen! Sjekk innboksen din for bekreftelse.

Få nyhetene rett i innboksen

Abonner på vårt gratis nyhetsbrev!

Siste nytt fra Stage Biogassbransjen

Pia sier noe viktig til folket

Pia Farstad von Hall, Biogass Norge
Pia Farstad von Hall

Her kommer et innlegg fra noen

Ragnhild Borchrevink, Veas
Ragnhild Borchgrevink
Aktuelle artikler fra våre søster-nettsteder